Kara za brak kasy fiskalnej 2013

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub dokonuje sprzedaży na sytuacja osób finansowych i rolników płacących się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą dodatkowo czerpać z wybranych przywilejów podatkowych, bez konieczności nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinku z przepisów, który obowiązuje do końca 2016 roku, jest przepis świadczący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne ruchy w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które rozpoczęły praktyka w ciągu stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia kampanie w możliwościom roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie pragną robić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w porządku natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w ciągu 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten tenże cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na kursy pasażerskie z propozycją opłacenia ich w obcy możliwość niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy regulowali się na platformie faktur za wykonane usługi na sprawę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili bardzo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, stron do silników i jedynych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.