Kasa fiskalna elzab youtube

ultrasonic

Na wstęp warto wspomnieć co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy prowadzone w terminie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także uwagę w odpowiednim zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich zgoda z wpisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgoda z nadrukami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgodności z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami zapisuje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być zbudowany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę czyli z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego oceniane są przede wszystkim te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak dlatego w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na działanie kasy, ani ponadto nie sprawdza, lub kolejne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą obecne rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.