Plan finansowy sds

Program enova to system finansowo – księgowy, jaki istnieje w bycie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta dokonuje się głównie w kierunku ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno nowych jak i jeszcze okresowych.

Program enova pozwala między innymi na wykonywanie serwisu z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą więc wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub i listy płac. Niniejszy program daje dodatkowo możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na złożenia z kontrahentami oraz na planowanie płatności. Na wycieczkę zasługuje również fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przenosi się to wraz z tabelą kursów, a też z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w obecnym programie zezwala na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów pozwala na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program ma dużo przystępną ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową kiedy również memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na zestawienie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program urządzony jest już w dokumentacje pozwalająca na rachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova kupi na działanie administrowania zasobami ludzkimi. Jest bardzo dużą funkcjonalność, która zawsze się rozbudowuje, stąd te z wszą pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to doskonały system finansowo - księgowy.