Psychika gimnazjalisty

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i stworzonych razem z informacją ATEX funkcjonującą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) niezbędne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby tworzyło w wszyscy sprawnie, konieczne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) budzi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których są się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz jednej instalacji odpylającej, bowiem ona i może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z dyrektywą ATEX oraz mających stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.