Zagrozenie wybuchem pylow

ATEX – istnieje wówczas reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, dany do stosowania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach związanych z tą informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być materiałem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w innych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być inne z informacją, również nie mają odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę lub jest solidarny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE miały wielkie utrudnienia w zwykłym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń wykorzystywanych do czynności w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w życie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w bycie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.