Znajomosc kilku jezykow

Tłumaczenie ustne to przekład, który umożliwia komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w obecnym jednym języku. Tłumaczenie ustne odbywa się na bieżąco, co świadczy, że rozumiej nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba pokazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był zdrowy oraz nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najciekawsze jest tłumaczenie konferencyjne, które łączy się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania referowane są równocześnie na kilkoro języków - w relacji od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, lub w których krajach przeprowadza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy dają się na szkolenia symultaniczne - czy takie, które buduje się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem czeka się aż prelegent skończy opinia i ogląda się ją z uwagą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień uczy się wypowiedź dla samej osoby, siedząc przy niej. Są także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest uczony na teraz na sali sądowej, oraz wtedy nazywa, że konieczny jest status tłumacza przysięgłego. Często także tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie rozgrywają się spotkania biznesowe/negocjacyjne i pozytywny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w towarzystwach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, ale jeszcze oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują szkoły w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są więc pewność, że kobiety, które składają tłumaczenia, gwarantują wysoki poziom przekładu, a i dokładność.